روایت روز؛ «دورکارانی» در انتظار هوای «پاک»

کارمندان تهرانی بنابر صلاحدید روسای خود برای فردا هم دورکار شدند. دورکاری که با هدف عدم استشمام هوای آلوده اجرایی می‌شود اما تاثیری در افزایش کیفیت هوا نخواهد داشت و مشخص نیست این وضعیت غبارآلود تهران تا چه زمانی باید تحمل شود. کارمندان تهرانی بنابر صلاحدید روسای خود برای فردا هم دورکار شدند. دورکاری که با هدف عدم استشمام هوای آلوده اجرایی می‌شود اما تاثیری در افزایش کیفیت هوا نخواهد داشت و مشخص نیست این وضعیت غبارآلود تهران تا چه زمانی باید تحمل شود. Read More

مطلب پیشنهادی

فرو نشست خیابان لطفعلی‌خان زند – شیراز

Post Content Read More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Generated by Feedzy