آخرین نوشته ها

یادداشت اختصاصی| بایسته‌های سند تحول عدالت‌گرا در دولت سیزدهم

“هر دولتی باید جهت تغییر در شرایط کشور با یک نقشه راه معین حرکت کند؛ اما حسب تجربه دهه‌های گذشته در سرزمینمان، پیشگیری از آسیب‌های گرایش به سندنویسی‌های متعدد و شناسایی حلقه‌های مفقوده‌ای که منجر شده تا این اسناد ملی در حد شعارهای جذاب باقی‌بماند.” “هر دولتی باید جهت تغییر …

توضیحات بیشتر »