پایین بودن سرمایه مهم ترین امتیاز مشاغل خانگی

یک فعال حوزه کار، پایین بودن سرمایه و کاهش هزینه ها را مهم ترین امتیاز مشاغل خانگی دانست و گفت: گسترش مشاغل زود بازه و خانگی در کنار مشاغل پایدار می‌توانند به اقتصاد خانواده و کشور کمک کنند. یک فعال حوزه کار، پایین بودن سرمایه و کاهش هزینه ها را مهم ترین امتیاز مشاغل خانگی دانست و گفت: گسترش مشاغل زود بازه و خانگی در کنار مشاغل پایدار می‌توانند به اقتصاد خانواده و کشور کمک کنند. Read More

مطلب پیشنهادی

طرح ملی مولدسازی و پاسخ به اما و اگرهای یک اقتصاددان

سازمان خصوصی سازی طی پاسخی به ادعاهای یک اقتصاددان بر اهمیت نقد منصفانه و کارشناسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.