ویدیو/ دولت شهید جمهور چگونه تحریم‌ها را خنثی کرد؟

سیدابراهیم رئیسی خنثی‌سازی تحریم‌ها را عینیت بخشید؛ استفاده از دستاوردهای دانش بنیانی، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، افزایش تعاملات با همسایگان، فروش نفت به مینی‌پالایشگاه‌ها در شرق آسیا، همگی در راستای تحقق بخشیدن به بی‌اثرسازی تحریم‌ها در دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد. سیدابراهیم رئیسی خنثی‌سازی تحریم‌ها را عینیت بخشید؛ استفاده از دستاوردهای دانش بنیانی، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، افزایش تعاملات با همسایگان، فروش نفت به مینی‌پالایشگاه‌ها در شرق آسیا، همگی در راستای تحقق بخشیدن به بی‌اثرسازی تحریم‌ها در دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد. Read More

مطلب پیشنهادی

پایان آبادیران ۱۴۰۳ با معرفی برترین راویان فناوری

دومین نمایشگاه آبادیران که از روز ۲۲ خرداد شروع شده بود، امروز با معرفی برترین …

ویدیو/ دولت شهید جمهور چگونه تحریم‌ها را خنثی کرد؟

سیدابراهیم رئیسی خنثی‌سازی تحریم‌ها را عینیت بخشید؛ استفاده از دستاوردهای دانش بنیانی، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، افزایش تعاملات با همسایگان، فروش نفت به مینی‌پالایشگاه‌ها در شرق آسیا، همگی در راستای تحقق بخشیدن به بی‌اثرسازی تحریم‌ها در دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد. سیدابراهیم رئیسی خنثی‌سازی تحریم‌ها را عینیت بخشید؛ استفاده از دستاوردهای دانش بنیانی، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، افزایش تعاملات با همسایگان، فروش نفت به مینی‌پالایشگاه‌ها در شرق آسیا، همگی در راستای تحقق بخشیدن به بی‌اثرسازی تحریم‌ها در دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد. Read More

مطلب پیشنهادی

پایان آبادیران ۱۴۰۳ با معرفی برترین راویان فناوری

دومین نمایشگاه آبادیران که از روز ۲۲ خرداد شروع شده بود، امروز با معرفی برترین …

ویدیو/ دولت شهید جمهور چگونه تحریم‌ها را خنثی کرد؟

سیدابراهیم رئیسی خنثی‌سازی تحریم‌ها را عینیت بخشید؛ استفاده از دستاوردهای دانش بنیانی، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، افزایش تعاملات با همسایگان، فروش نفت به مینی‌پالایشگاه‌ها در شرق آسیا، همگی در راستای تحقق بخشیدن به بی‌اثرسازی تحریم‌ها در دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد. سیدابراهیم رئیسی خنثی‌سازی تحریم‌ها را عینیت بخشید؛ استفاده از دستاوردهای دانش بنیانی، جذب سرمایه‌های بخش خصوصی، افزایش تعاملات با همسایگان، فروش نفت به مینی‌پالایشگاه‌ها در شرق آسیا، همگی در راستای تحقق بخشیدن به بی‌اثرسازی تحریم‌ها در دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد. Read More

مطلب پیشنهادی

پایان آبادیران ۱۴۰۳ با معرفی برترین راویان فناوری

دومین نمایشگاه آبادیران که از روز ۲۲ خرداد شروع شده بود، امروز با معرفی برترین …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.