شرایط تخصیص خودرو به جانبازان زیر 50درصد و خانواده شهدا چیست؟

جانبازان (25%) تا (%49) که از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند با رعایت اولویت تعیین درصد جانبازی تا پایان سال 1401 می توانند نسبت به خرید خودروی داخلی اقدام کنند. جانبازان (25%) تا (%49) که از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند با رعایت اولویت تعیین درصد جانبازی تا پایان سال 1401 می توانند نسبت به خرید خودروی داخلی اقدام کنند. Read More

مطلب پیشنهادی

ارسال رسل و هدایتگری نشان از اختیار انسان دارد

استاد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم گفت: در تکوین ما مثل موجودات دیگر هستیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.