سال گذشته ۱۲۰ شهرستان، مهمانی کیلومتری غدیر برگزار کردند

زارع، دبیر ستاد مردمی مهمانی ۱۰ کیلومتری گفت: در سال گذشته ۱۲۰ شهرستان، مهمانی کیلومتری غدیر برگزار کردند. زارع، دبیر ستاد مردمی مهمانی ۱۰ کیلومتری گفت: در سال گذشته ۱۲۰ شهرستان، مهمانی کیلومتری غدیر برگزار کردند. Read More

مطلب پیشنهادی

آخرین شب عزاداری ایام مسلمیه در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

Post Content Read More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.