تبلیغ مناسبتی یا تأسیس مدارس تبلیغی چابک؟

حجت‌الاسلام علی کشوری در یادداشتی کوتاه یکی از آسیب‌های اصلی تبلیغ دینی در کشور، ارتباط کم و مناسبتی مبلغان با مردم و بالتبع تحقق پدیده خطرناک درک حداقلی از دین در ذهنیت عمومی مردم دانست. حجت‌الاسلام علی کشوری در یادداشتی کوتاه یکی از آسیب‌های اصلی تبلیغ دینی در کشور، ارتباط کم و مناسبتی مبلغان با مردم و بالتبع تحقق پدیده خطرناک درک حداقلی از دین در ذهنیت عمومی مردم دانست. Read More

مطلب پیشنهادی

جشن بیعت در سالروز آغاز امامت امام زمان (عج)

Post Content Read More

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.