بهبود در فعالیت جهانی کارخانه‌ها

بررسی‌های تجاری نشان داد که فعالیت کارخانه‌های جهانی در ماه گذشته نشانه‌هایی از بهبود را نشان داد، زیرا انقباض در منطقه یورو کاهش یافت و فعالیت‌های تولیدی در بیشتر اقتصادهای بزرگ آسیا افزایش یافت. بررسی‌های تجاری نشان داد که فعالیت کارخانه‌های جهانی در ماه گذشته نشانه‌هایی از بهبود را نشان داد، زیرا انقباض در منطقه یورو کاهش یافت و فعالیت‌های تولیدی در بیشتر اقتصادهای بزرگ آسیا افزایش یافت. Read More

مطلب پیشنهادی

باقیمانده مطالبات گندمکاران طی ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی از پرداخت الباقی مطالبات گندمکاران طی …

بهبود در فعالیت جهانی کارخانه‌ها

بررسی‌های تجاری نشان داد که فعالیت کارخانه‌های جهانی در ماه گذشته نشانه‌هایی از بهبود را نشان داد، زیرا انقباض در منطقه یورو کاهش یافت و فعالیت‌های تولیدی در بیشتر اقتصادهای بزرگ آسیا افزایش یافت. بررسی‌های تجاری نشان داد که فعالیت کارخانه‌های جهانی در ماه گذشته نشانه‌هایی از بهبود را نشان داد، زیرا انقباض در منطقه یورو کاهش یافت و فعالیت‌های تولیدی در بیشتر اقتصادهای بزرگ آسیا افزایش یافت. Read More

مطلب پیشنهادی

باقیمانده مطالبات گندمکاران طی ۱۰ روز آینده پرداخت می‌شود

نماینده مردم شوشتر و گتوند در مجلس شورای اسلامی از پرداخت الباقی مطالبات گندمکاران طی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.