برداشت بی رویه آب‌ از دشت‌های ممنوعه باعث مرگ پنهان زمین شده است

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نبود انسجام سازمانی بر سر مسائل منابع طبیعی و محیط زیست باعث ویرانی شده است، گفت: امروز به دلیل برداشت بی رویه آب‌های زیر زمینی  ۴۱۰ دشت ممنوعه در کشور داریم که باعث مرگ پنهان زمین و فرونشست شده است. رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه نبود انسجام سازمانی بر سر مسائل منابع طبیعی و محیط زیست باعث ویرانی شده است، گفت: امروز به دلیل برداشت بی رویه آب‌های زیر زمینی  ۴۱۰ دشت ممنوعه در کشور داریم که باعث مرگ پنهان زمین و فرونشست شده است. Read More

مطلب پیشنهادی

میزان رشد نقدینگی در نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۱

بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی در نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Generated by Feedzy